XXXV ZJAZD Naukowy POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Hasłem tegorocznej konferencji jest „Psychologia w zmieniającym się świecie”. W ramach zjazdu, który odbędzie się w dniach 18-21 września w Bydgoszczy przewidziane są wykłady plenarne, sympozja naukowe, dyskusje panelowe oraz warsztaty.

Organizatorzy proponują, aby zastanowić się nad ewolucją i obecnym stanem dyscypliny, w tym przede wszystkim nad jej użytecznością w aktualnej rzeczywistości, a także mają nadzieję, że XXXV Zjazd Naukowy PTP stworzy okazję do wszechstronnej wymiany poglądów na temat dobrej teorii i dobrej praktyki psychologicznej, z punktu widzenia zmian, jakie współcześnie dokonują się w nauce, otaczającym nas świecie i oczekiwaniach społecznych.

Więcej informacji na stronie: http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły