XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informują o XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie, który odbędzie się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy.

 

Sympozja, sesje plakatowe czy dyskusje panelowe będą skupiać autorów wystąpień zajmujących się różnymi dziedzinami psychologii. Zjazd umożliwi psychologom o orientacji akademickiej oraz psychologom zajmującym się praktyką autentyczną wymianę wiedzy i doświadczeń.

Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Brzeziński z UAM w Poznaniu. Podczas zjazdu poruszane będą takie tematy, jak neuronauka w psychologii, motywacyjne źródła uprzedzeń czy globalizacja i jej wpływ na psychologię. W związku z głównym hasłem zjazdu część wystąpień dotyczyć będzie roli psychologii w świecie, jej miejsca w nauce i życiu człowieka, a także kierunków rozwoju wobec dynamicznie zmieniającego się świata.

Program i szczegóły zjazdu dostępne są na stronie: http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/

Daria Abramowicz

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły