[WARSZAWA] VII Seminarium Tajfelowskie: Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw?

Co wpływa na kształtowanie się opinii Polaków o uchodźcach?

23 czerwca 2017 roku Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW zaprasza na VII Seminarium Tajfelowskie: Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw? Temat kryzysu uchodźczego stał się ważnym punktem odniesienia dla polityki w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym również w krajach niebędących celem takich migracji.

– Badania wykazują, że między 2014 a 2016 rokiem nastąpiła zmiana jednoznacznie negatywna. Akceptacja mowy nienawiści wobec muzułmanów wzrosła dramatycznie – tak skokowych zmian nie widziałem nigdy w żadnych badaniach społecznych – mówi dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW, w wywiadzie dla „Krytyki Politycznej”.

Seminarium odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku, w Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15 w Warszawie. Pełny program wydarzenia wraz z godzinami wystąpień można znaleźć na stronie Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Wykłady mają charakter otwarty – wstęp jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Dodatkowe informacje na temat Seminarium można uzyskać pod adresem aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl

O postawach Polaków i znaczeniu mowy nienawiści

Wydarzenie będzie okazją do podsumowania badań prowadzonych w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, w których analizowane były mechanizmy kształtowania się postaw Polaków wobec muzułmanów i uchodźców po roku 2014. Zostaną także zaprezentowane badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych.

Seminarium obejmuje serię wystąpień najwybitniejszych polskich psychologów społecznych. Wśród wystąpień znajdą się zarówno te, dotyczące tła historycznego oraz odnoszące się najnowszych badań i sytuacji w Polsce.
Postawy Polaków względem uchodźców i ich przyczyny: Wstępne wyniki trzeciej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Mikołaj Winiewski i Katarzyna Malinowska, Wydział Psychologii UW)
Znaczenie mowy nienawiści dla kształtowania się postaw wobec „kryzysu uchodźczego” (Wiktor Soral, Instytut Studiów Społecznych UW, Mikołaj Winiewski i Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW)
Przyjąć, ale.. Co uchodźcy powinni robić w Polsce? (Karolina Hansen i Aleksandra Świderska, Wydział Psychologii UW)
Jak informować o zamachach terrorystycznych nie wyzwalając islamofobii? (Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW, Katarzyna Wasilewska i Jacek Wasilewski, Instytut Dziennikarstwa UW)

O Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Centrum prowadzi ożywioną działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe (realizowane w ramach grantów MNiSW, FNP, funduszy statutowych Wydziału Psychologii UW oraz międzynarodowych grantów badawczych), jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Forum Dialogu Między Narodami, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacją „Ocalenie”, Muzeum Historii Żydów Polskich i innymi instytucjami). W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń / Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Wydział Psychologii UW to połączenie tradycji z nowoczesnością – nowoczesny ośrodek dydaktyczny i naukowy z ponad 100 letnią tradycją, w którym realizowane są projekty we współpracy z innymi ośrodkami z kraju i całego świata. Lider Rankingu Kierunków Studiów psychologicznych Perspektywy 2017. Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły