[WARSZAWA] Szkolenie: Bezpieczne Przywiązania

MIEJSCE I DATA: Warszawa, 14/15 października 2017r.

TEMATYKA SZKOLENIA:
Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.
W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności diagnozowania zaburzeń więzi i zachowania w pracy z dzieckiem i rodzicem/opiekunem, identyfikacji zagrożeń dla późniejszego funkcjonowania w bliskich związkach.
Przedstawione zostaną sposoby pracy z rodziną zastępczą/adopcyjną nad zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, natomiast uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę i nabyć umiejętności konstruowania warunków i doświadczeń korektywnych niezbędnych do modyfikacji zaburzeń zachowania w kontekście zaburzeń więzi, jako strategii profilaktycznej.

UCZESTNICY:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze rodzin dysfunkcjonalnych oraz pieczy zastępczej.

PROWADZĄCY:
Liliana Krzywicka – mgr psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach.
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.

Koszt: 600zł

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.letsr.pl/rejestracja,171.html

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://bit.ly/_LETSR_Bezpieczne_Przywiazania

Dodatkowe informacje:
Wszelkie nowości można śledzić na naszym profilu Facebook:
https://www.facebook.com/laboratorium.edukacji.i.terapii.sr

One Comment

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły