VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z seksualnością”

9 maja 2014 roku w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oko w oko z… seksualnością. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Psychologów UMCS.

Konferencja ma na celu ukazanie w sposób interdyscyplinarny zagadnień związanych z seksualnością człowieka, obejmujących jej biologiczny, społeczny, historyczny, kulturowy oraz psychologiczny wymiar. W ramach wydarzenia odbywać się będą wykłady, prelekcje, sesje posterowe i warsztaty. Wstęp na konferencję i udział w niej jest bezpłatny.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie https://www.facebook.com/okowoko.seksualnosc

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły