Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii

W marcu 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii, które organizuje Pracownia Alternatywnego Wychowania we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Studia trwają trzy semestry. Zjazdy odbywają się średnio co 1,5 miesiąca.

W miarę możliwości terminy kolejnych spotkań ustalane są wspólnie z całą grupą. Studia są prowadzone w formie warsztatów oraz treningów umiejętności psychologicznych. W ramach studiów odbywają się: jeden trening 6-dniowy, cztery treningi 5-dniowe oraz trzy warsztaty 3-dniowe. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kolejne spotkania będą odbywały się w miejscowości Pupki koło Olsztyna.

Koszt udziału w studiach wynosi 1700 zł za semestr + opłata wpisowa 200 zł (łącznie 1700 zł x 3 semestry + 200 zł = 5300 zł). Dodatkowo uczestnik studiów ponosi koszty noclegu i wyżywienia podczas zjazdów (55 zł/dzień szkolenia).

Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii. Warunkiem koniecznym uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach, a także: sporządzenie diagnozy socjoterapeutycznej wybranego dziecka, zaplanowanie sytuacji socjoterapeutycznej dla dziecka, przeprowadzenie zaplanowanych działań socjoterapeutycznych w ramach praktyki własnej, przedstawienie efektów działań socjoterapeutycznych podczas superwizji i opisanie rezultatów w pracy dyplomowej.

Zapraszamy na stronę: www.pawlodz.org lub prosimy o kontakt telefoniczny: Marta Wasilewska 667786005 Sylwia Letko – Janczak 667966478

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły