REGULAMIN

Regulamin obowiązujący osoby korzystające z Parku Psychologii zwanego dalej „serwisem” „portalem” „Parkiem Psychologii”.

1. Korzystanie z Parku Psychologii jest nieodpłatne i ogólnie dostępne.

2. Wszystkich odwiedzających serwis obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

3. Zamieszczane w portalu komentarze powinny odnosić się do tematyki komentowanego artykułu.

4. Prowadzone w ramach serwisu blogi powinny być związane z psychologią i przyczyniać się do działania zgodnego z misją Parku Psychologii.

5. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

b) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

c) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, orientacje seksualne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),

d) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

e) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

g) zawierają treści pornograficzne.

h) mają charakter reklamowy lub promocyjny – dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.

i) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

j) mają na celu obejście prawa lub naruszają dobre obyczaje.

6. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem/specjalistą i za jego zgodą.

7. Żaden ze znajdujących się w Parku Psychologii artykułów, postów zamieszczanych na blogach funkcjonujących w ramach serwisu ani wymiana informacji drogą poczty elektronicznej z osobami odwiedzającymi portal nie mogą być traktowane jako świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ani jako udzielanie konsultacji specjalistycznych. Użyte na stronach serwisu Park Psychologii zwroty „porady psychologiczne” i „pomoc psychologiczna” powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie. Nie mogą być traktowane na równi z poradami psychologicznymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.

8. Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody Właściciela serwisu, zabronione.

9. Prosimy zamieszczać materiały graficzne, muzyczne i filmowe swojego autorstwa. Zamieszczanie plików bez wiedzy i zgody autora jest zabronione. Wszelkie konsekwencje prawne wynikłe z zamieszczania treści łamiących prawa autorskie ponosi użytkownik, który zamieścił materiały na forum – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631.

10. Pomoc techniczną i informacje na temat korzystania z Forum można uzyskać wysyłając wiadomość na adres info@parkpsychologii.pl

11. Administracja i Właściciel serwisu informują, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia Użytkownika, mają obowiązek zgłosić numer IP oraz treść postu Policji.

12. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

14.Właściciel i administracja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami regulaminu, oraz za zamieszczaną przez nich treść.

15. Niniejszy regulamin może ulegać modyfikacjom.

16. Każda osoba umieszczająca komentarz pod artykułem lub prowadząca blog w ramach Parku Psychologii zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do akceptacji polityki prywatności serwisu.

17. Administracja serwisu oraz zespół redakcyjny zastrzegają sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w postanowieniach niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania dostępu do serwisu osobom łamiącym w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.

18. Jedynie administracja serwisu upoważniona jest do zamieszczania w serwisie reklam i ogłoszeń o charakterze komercyjnym. Administracja serwisu i jego właściciel nie ponoszą jednak odpowiedzialności za treść publikowanych reklam. Reklama nie wiąże się również z rekomendacją podmiotu lub usługi przez Park Psychologii.

19. Konta blogerów podających się za specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów itd.), a nie zweryfikowane przez redakcję będą bez ostrzeżenia zamykane.

20. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od redakcji Parku Psychologii.

21. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu Wszystkie wypowiedzi naruszające postanowienia Regulaminu będą usuwane lub modyfikowane przez redakcję serwisu Park Psychologii.

 

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu.

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style


Background Pattern