[RECENZJA] „Psychologiczny model dobrostanu w pracy”

Problematyka dobrostanu w sytuacji pracy, rozumianego jako coś więcej niż satysfakcja z pracy, jest stosunkowo nowym obszarem badań, który podejmowany jest w raczej nielicznych kręgach naukowych. Zagadnienie to stało się popularne na fali rozwoju psychologii pozytywnej, w ramach której pojawiło się pojęcie „pozytywnej psychologii organizacji”.
Agnieszka Czerw uzasadnia w swojej książce, dlaczego psychologia pozytywna stanowi dobry kontekst analizy dobrostanu w sytuacji pracy. Omawia szczegółowo pojęcie dobrostanu i związane z nim teorie oraz pokazuje dwa punkty widzenia, z jakich można to zagadnienie analizować: hedonistyczny, rozumiany jako przyjemne życie, i eudajmonistyczny, oznaczający życie wartościowe. Przedstawia także autorską propozycję rozumienia eudajmonistycznego dobrostanu w sytuacji pracy oraz związane z nią nowe narzędzie kwestionariuszowe. Książkę wieńczy propozycja ogólnego modelu dobrostanu uwzględniającego różne jego typy i obszary oraz wskazującego rolę, jaką w budowaniu jakości życia człowieka odgrywa dobrostan doświadczany w kontekście pracy zawodowej.

To bardzo ważne podejście we współczesnym funkcjonowaniu społeczeństw i książka autorstwa Agnieszki Czerw potwierdza pewien trend w psychologii w XXI wieku. To przede wszystkim podkreślanie roli psychologii pozytywnej i pojęcia dobrostanu w funkcjonowaniu człowieka. Bardzo często psychologowie opisują dobrostan w kontekście stanów emocjonalnych, relacji z bliskimi, pasji czy dbania o swoje zdrowie. Tu otrzymujemy jednak cenną perspektywę pokazującą, że środowisko pracy i kariery zawodowej jest niezmiernie istotne dla uzyskania dobrostanu w życiu. Wszak obszar pracy stanowi dużą część życia każdego człowieka. Dlatego też cenne jest rozszerzenie kontekstu psychologii pozytywnej na ten obszar. Czytelnik zyskuje szerszą perspektywę, która pomaga systematyzować wiedzę. Co ważne, dzięki takiemu przedstawieniu dobrostanu czytelnik może inaczej spojrzeć na swoje funkcjonowanie w środowisku pracy. Książka stanowi dużą wartość także dla osób zarządzających organizacjami. Dzięki lekturze mogą one przyjrzeć się systemowi zarządzania z nieco innej perspektywy i bardziej doceniać jakość i sposób budowy zespołu i relacji z organizacji.

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły