[POZNAŃ] Podsumowanie konferencji „Rozmiar w Umyśle”

W miniony weekend, dnia 13.05.17r odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w Umyśle” zorganizowana przez Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gorącą atmosferę wydarzenia dało się odczuć już przed wejściem do budynku, pogoda dopisała i od samego rana spotkać można było zbierających się przy rejestracji uczestników konferencji. Sama rejestracja ruszyła o 8:00, a już o 9:00 miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji. Wszystkich zgromadzonych przywitała dr Aleksandra Pilarska, opiekun Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania, która głos przekazała Nataszy Doiczman, osobie, która już trzeci rok z rzędu zaangażowała się w organizację kolejnej edycji konferencji.

Panel ekspercki rozpoczął się o godzinie 9:20 prelekcją prof. dr hab. Katarzyny Schier pt.: „Zapisane w ciele – doświadczenia w relacji z osobami znaczącymi a obraz ciała”. Podczas wystąpienia poruszony został temat genezy Ja cielesnego oraz związek pomiędzy zaburzeniami obrazu ciała w dorosłości, a odwróceniem ról w rodzinie w dzieciństwie. Słuchacze mogli się również dowiedzieć jak geneza Ja cielesnego łączy się z zaburzeniami odżywiania. Kolejnym wystąpieniem panelu eksperckiego była prelekcja dr Julity Wojciechowskiej pt.: „Czym skorupka za młodu… Rodzinne uwarunkowania zachowań jedzeniowych”, podczas którego zostały omówione podstawowe czynniki charakteryzujące rodzinne środowisko żywieniowe oraz role związane z jedzeniem zarówno u rodziców, jak i dzieci. Następnym, niezwykle interesującym wystąpieniem, był wykład dr n. med. Małgorzaty Talarczyk pt.: „Praca z ciałem u chorych z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego”. Słuchacze mogli się dowiedzieć jak przebiega leczenie pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego. Przybliżony został dwuetapowy proces pracy z ciałem, opracowany przez fizjoterapeutkę mgr Iwonę Nowakowską, stanowiący jedną z metod terapii chorych z owym rozpoznaniem. Ostatnim z wystąpień panelu eksperckiego było wystąpienie dr Agnieszki Maj pt.: „„Jak schudłam…” – socjologiczna analiza wątków poświęconych redukcji wagi ciała w wybranych polskich vlogach”. Dr Maj przedstawiła słuchaczom analizę popularnych filmów dotyczących przemiany stylu życia i historii odchudzania, z perspektywy socjologa. Analizie poddane zostały motywacje vlogerów do upublicznienia swojej historii, motyw „pracy nad ciałem”, relacji z własnym ciałem oraz symbolika ciała jako elementu wizerunku vlogerów, a także rola społeczności internetowej w procesie odchudzania.

Po zakończeniu panelu eksperckiego, miała miejsce przerwa obiadowa, podczas której uczestnicy mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat przedstawionych tematów, porozmawiać z ekspertami czy wreszcie napić się kawy, herbaty oraz zjeść posiłek.

W godzinach 14:00-17:30 trwał panel studencko-doktorancki, podczas którego miało miejsce siedem wystąpień przygotowanych przez studentów z całej Polski. Omówiony został temat ortoreksji, związek chorób przewlekłych z zaburzeniami odżywiania, obraz własnego ciała u kobiet z zaburzeniem osobowości borderline, różnice w poziomie oceny zadowolenia z ciała w wybranych dyscyplinach sportowych, ponadto przedstawiono wyniki badań własnych na temat wpływu oznaczenia zdjęcia jako retuszowanego, na negatywny obraz własnego ciała oraz omówiono problem zaburzeń odżywiania u kobiet w wieku okołomenopauzalnym, a także przedstawiono badania na temat nawyków żywieniowych, stylu życia i postrzegania własnego ciała u studentów pierwszego roku mieszkających w domu rodzinnym i poza nim.
Po zakończeniu panelu studencko-doktoranckiego nastąpiło uroczyste zakończenie konferencji, pożegnanie uczestników oraz przyznanie wyróżnień dla uczestników czynnych, a także losowanie nagród książkowych dla uczestników biernych.
Konferencja zdobyła bardzo dużo pozytywnych opinii uczestników zarówno czynnych, jak i biernych, co bardzo cieszy nas- organizatorów, ponieważ wiemy, że kiedy za rok odbędzie się kolejna, czwarta już edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Rozmiar w Umyśle”, możemy liczyć na duże zainteresowanie. Zatem zapraszamy na kolejną edycję, po kolejną dawkę rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń odżywiania.

 

Anna Ardzińska
Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania UAM

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły