POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rodzaj gromadzonych danych

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Nie gromadzimy danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania. Nie gromadzimy również danych wrażliwych dotyczących m.in. poglądów religijnych, politycznych, stanu zdrowia itp.

Przetwarzanie danych

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom. Wyjątek stanowi wniosek uprawnionych organów Państwowych (Policja, Prokuratura), którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe użytkownika w uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przechowywanie danych

Dane gromadzone w serwisie Park Psychologii przechowywane są zgodnie z wymaganiami Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem info@parkpsychologii.pl

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style


Background Pattern