[OPOLE] Spektrum autyzmu w ujęciu funkcjonalnym – diagnoza, terapia, wsparcie rodziny

Zapraszamy specjalistów, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu. Zaplanowaliśmy następujące szkolenia stacjonarne:

19-20.11.2016 – Terapia w spektrum autyzmu cz.1 – model wsparcia rodziny
Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z komplementarną filozofią pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu. Będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się z rodziną, wspólnego wyznaczania realnych celów terapeutycznych, zasad współpracy z rodziną oraz radzenia sobie z własnymi trudnościami w przebiegu procesu terapeutycznego.

28-29.01.2017 – Diagnoza małego dziecka
Program szkolenia dedykujemy specjalistom, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu diagnostycznego małego dziecka. Postępowanie z tą grupą pacjentów przysparza nierzadko wielu trudności związanych z pozyskiwaniem danych diagnostycznych, ich interpretacją i przekazywaniem informacji rodzicom.

25-26.02.2017 – Terapia w spektrum autyzmu cz.2 – planowanie
Jest to bardzo praktyczne szkolenie przeznaczone dla specjalistów pracujących na co dzień z rodzinami ze spektrum autyzmu. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonalnym modelem autyzmu. Poruszane będą zagadnienia dotyczące diagnozy jako filaru terapii, zasad współpracy z rodziną i dzieckiem podczas układania i realizowania planu terapeutycznego oraz jego ewaluacji.

22-23.04.2017 – Terapia w spektrum autyzmu cz.3 – techniki terapeutyczne
Spotkanie ma charakter całkowicie warsztatowy, będziemy pracować w oparciu o case studies (studia rzeczywistych przypadków przedstawione przez samych Uczestników lub przez prowadzących). Dzięki takiej formie zajęć możliwe będzie praktyczne wykorzystanie kompetencji nabytych podczas poprzednich części szkolenia, bieżąca analiza swojej pracy oraz korygowanie błędów.

Czas trwania każdego ze spotkań: 12 godzin zegarowych

Koszt uczestnictwa w każdym ze spotkań: 375 zł
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce: Stowarzyszenie Jednym Słowem, ul. Tysiąclecia 7c, 45- 462 Opole

Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa i karta zgłoszeniowa na stronie internetowej: www.jednymslowem.org.pl

Zapisy drogą mailową: szkolenia@jednymslowem.org.pl lub telefoniczną 77 455 91 25

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły