[LUBLIN] Szkolenie: Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach

MIEJSCE I DATA: Lublin, wrzesień-październik 2017r.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Cele I zjazdu – 2 dni
Zapoznanie z ideą, założeniami oraz sposobami zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w edukacji. Poznanie przez uczestników kompleksowego systemu pracy stanowiącego pozytywne i pragmatyczne podstawy oddziaływań wychowawczych oraz tworzenia relacji współpracy w klasie. Omówienie metod i zasad konstruktywnej komunikacji ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań skoncentrowanych na pozytywnej perspektywie.

Cele II zjazdu – 2 dni
Zapoznanie uczestników z konkretnymi technikami modelu ESR oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w działaniach szkoły. Ukazanie sposobów wykorzystania modelu ESR w pracy nauczyciela z uwzględnieniem złożoności i uwarunkowań procesu edukacyjnego. Rozwijanie umiejętności stosowania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w różnego typu relacjach: z uczniem, rodzicem, nauczycielem oraz całą klasą.

UCZESTNICY:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach podstawowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie budowania relacji współpracy ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego. Zdobycie umiejętność pracy z uczniem „trudnym”, jego rodzicami i nauczycielami podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań.

PROWADZĄCE:
Ewa Majchrowska – ambasador metody Kids’ Skills na Polskę, psycholog kliniczny,
superwizor TSR, coach ESR, założyciel LETSR
Teresa Zubrzycka-Maciąg – dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Kierownik
Zakładu Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Koszt: 950zł

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.letsr.pl/rejestracja,171.html

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://bit.ly/5_LETSR_Edukacja_SR_Lublin

Dodatkowe informacje:
Wszelkie nowości można śledzić na naszym profilu Facebook:
https://www.facebook.com/laboratorium.edukacji.i.terapii.sr

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły