[LUBLIN] Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ofiary przemocy

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL organizuje drugą edycję  Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej: Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Lublinie

Przemoc i agresja to zjawiska, z którymi spotykamy się na co dzień i które dotyczą różnych grup społecznych. Są one obecne w szkołach, w domach, na ulicy czy w środkach masowego przekazu. Współczesny rozwój komunikacji (głównie dostęp do Internetu) przyczynia się do rozpowszechniania zjawisk agresywnych. Z przemocą związana jest „nierównowaga” sił. Jest sprawca i ofiara. Ważne, aby koncentrować się na osobach pokrzywdzonych i poszkodowanych w aspekcie społecznym i emocjonalnym, a nie tylko z punktu widzenia prawa. Niewłaściwy sposób postrzegania ofiar może przyczyniać się do powstania u nich zjawiska wtórnej wiktymizacji. Ofiary przemocy to osoby zastraszone, poniżone, które potrzebują pomocy, ale boją się o nią poprosić lub nie wiedzą, gdzie jej szukać.

Celem konferencji jest analiza sytuacji osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy. Zjawisko przemocy wpływa nie tylko na zachowanie ofiary, ale także na sposób jej myślenia i postrzegania otaczającej ją rzeczywistości. Brak wiedzy o możliwych sposobach pomocy, wsparcia oraz  świadomości swoich praw przyczynia się do zaniżenia poczucia własnej wartości, a także pogłębia bierną postawę ofiary. Interdyscyplinarne spojrzenie na przemocy pozwoli uczestnikom konferencji na szeroką analizę zjawiska oraz dyskusję i wymianę poglądów w zakresie różnych dziedzin nauki (pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, prawa czy nauk medycznych).

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja jest otwarta do 15 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ofiaryprzemocy.pl/

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły