[ŁÓDŹ] Szkolenie: Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów w wieku rozwojowym

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski zaprasza psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, oraz studentów ostatnich lat kierunków związanych z ochroną zdrowia w dniu 25-26 marca 2017 na szkolenie:

SOMATYCZNE I BEHAWIORALNE MASKI POWAŻNYCH PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH W WIEKU ROZWOJOWYM

szkolenie poprowadzi – dr n. med. Krzysztof Szwajca – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM UJ.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia:

1. Dziecięce sposoby wyrażania stanów emocjonalnych – somatyzacje, wyrażanie emocji w działaniu

2. Związki między ciałem a psychiką. Pacjenci, którzy łatwiej „wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne. Rodzaje zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia, choroby psychosomatyczne, zespół Münhausena) – implikacje praktyczne
Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki). Znaczenie przewlekłego i ostrego stresu.
Wpływ poważnych traum na dziecko. Jak zachowuje się i jak funkcjonuje dziecko straumatyzowane?

3. Somatyczne i behawioralne maski lęku i depresji (depresyjności) u dzieci
Nadpobudliwość psychoruchowa to nie tylko ADHD. Problemy diagnostyczne i różnicowe. Jakie emocje, problemy, zjawiska rodzinne wyrażają się poprzez nadpobudliwe i impulsywne zachowanie dziecka?
Dzieci wycofane, lękowe, zalegające w domu, apatyczne – co wyrażają swoim „wycofanym” zachowaniem?
Uzależnienie od Internetu, gier, telefonu komórkowego a stan psychiczny. Jakie są związki między wymienionymi objawami a trudnościami funkcjonowania dziecka?

4.Regulacja emocji u dziecka – kluczowe pojęcia, rozumienie, mechanizmy „zdrowe” i „patologiczne”, wspieranie rozwoju emocjonalności dzieci

5.Zdolność do symbolizacji – zmiany w toku rozwoju, zakłócenia procesu symbolizacji stanów psychicznych.

6. „Rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.

7. Dlaczego dziecko często chorujące powinno mieć psychoterapię?

8. Jak pomagać dzieciom, które wyrażają swoje trudności emocjonalne poprzez ciało i zachowanie?

9. Superwizja typu grupy Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych

informacje dodatkowe: szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00

telefonicznie: 600 -375 -801

bądź pocztą elektroniczną: pracownia4maski@op.pl

koszt udziału: 450 zł (płatne do 14.03.2017)

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły