Konferencja naukowa „Aktualia 2015”

Przedsięwzięcie ma charakter popularnonaukowy i cykliczny. Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk uniwersyteckich. W tym roku Konferencja składa się z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „News and current trends in psychology”oraz Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej „Psychologia – moja pasja” połączonej z sesją plakatową.

Przedsięwzięciu będą towarzyszyć panele dyskusyjne oraz warsztaty. Swoją obecnością zaszczycą nas: prof. Guido Alessandri, dr Johannes Krall, o. Daniel Ange. Swoje wystąpienia wygłoszą również: prof. Piotr Francuz, dr n. med. Jolanta Masiak, dr Anna Brytek-Matera, dr Włodzimierz Strus. Zaproszeni Goście to czołowi polscy i światowi badacze w obszarze psychologii. Jak sugeruje tytuł – podczas sympozjum zaprezentowane zostaną wybrane współczesne koncepcje i teorie psychologiczne oraz wyniki najnowszych badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych.

Goście na Aktualiach 2015:

• dr Anna Brytek-Matera

Posiada polski i francuski tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi (Francja, Luksemburg). Specjalizuje się w problematyce zaburzeń odżywiania, otyłości, obrazu ciała i obrazu siebie. Prowadzi polsko-francuskie badania nad rolą i znaczeniem obrazu ciała u dziewcząt i młodych kobiet z jadłowstrętem i bulimią psychiczną.

• dr n. med. Jolanta Masiak Psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Zakres zainteresowań obejmuje zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin, kryzysy psychiczne i rodzinne.

• prof. Piotr Francuz

Dyrektor Instytutu Psychologii KUL, kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Autor, redaktor i współredaktor 20 książek z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów audiowizualnych. W centrum jego zainteresowań znajduje się problematyka rozumienia przekazów audiowizualnych oraz percepcji i wyobraźni wizualnej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej.

• dr Włodzimierz Strus

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy: Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Zainteresowania naukowe i kierunki badań to psychologia moralności, rola emocji w funkcjonowaniu moralnym, poczucie winy i wstydu (funkcjonalne i dysfunkcjonalne formy), osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zachowań moralnych.

• prof. Guido Alessandri

Profesor psychologii w Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychologii pozytywnej, m.in. takie jak orientacja pozytywna, prężność, zachowania prospołeczne. Zajmuje się także metodologią psychologii i metodami analizy danych. Jego artykuły zostały opublikowane m.in. w Journal of Personality and Social Psychology, Applied Psychology: An International Review, Multivariate Behavioral Research, Structural Equation Modeling.

• dr Johannes Krall

Psychoterapeuta (psychodrama), pracuje w Instytucie Edukacji i Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie w Klagenfurcie w Austrii. Autor książek dotyczących tematyki psychoterapii oraz przemocy wśród młodzieży szkolnej.

• o. Daniel Ange

Francuski duchowny katolicki i pisarz. Jest autorem 68 książek o tematyce chrześcijańskiej. Porusza w nich głównie problemy ludzi młodych: seksualność, czystość, kryzys tożsamości, akceptacja własnej płciowości. W 2009 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły