Już wkrótce premiera Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu

Osoby żyjące swoimi pasjami, wchodzące w związki i zakładające rodziny, a z drugiej strony ludzie zamknięci w czterech ścianach, pozbawieni wsparcia i notorycznie padający ofiarami przemocy – taki zróżnicowany obraz młodzieży i dorosłych z autyzmem wyłania się z największego jak dotąd w Polsce badania, w którym głos zabrały same osoby z autyzmem. Już w najbliższy wtorek opublikowany zostanie raport z Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu.

Blisko 500 zebranych ankiet, 40 wywiadów indywidualnych i 3 wywiady grupowe to rezultaty Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu (OSA) – badania sytuacji młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera w Polsce. Badania są owocem współpracy badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max” – lidera projektu. Wzięły w nich udział same osoby z autyzmem oraz ich rodzice. „Nawiązaliśmy kontakt z ponad 200 ośrodkami terapeutycznymi, poradniami i szkołami, w których mogły przebywać osoby z autyzmem. Największym wyzwaniem było jednak dotarcie do najlepiej radzących sobie osób, głównie z zespołem Aspergera, które nie otrzymywały żadnego wsparcia” – mówi Mateusz Płatos, koordynator projektu.

Wbrew stereotypom

W grupie osób, które samodzielnie wypełniły ankietę – autyzm nie współwystępował u nich z niepełnosprawnością intelektualną – 45% miało płatną pracę, 36% było w związku, a 30% wychowywało dzieci. Przeczy to przekonaniu, że diagnoza autyzmu czy zespołu Aspergera musi zamykać drogę do pracy zawodowej czy założenia rodziny. Na te same wyniki można jednak spojrzeć odwrotnie – większość sprawnych intelektualnie osób z autyzmem i zespołem Aspergera jest bezrobotna i cierpi z powodu samotności, a ponad jedna trzecia przyznaje, że nie ma żadnych znajomych. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób, które poza autyzmem mają niepełnosprawność intelektualną – zakłady aktywności zawodowej czy zatrudnienie wspomagane rzadko obejmują te osoby wsparciem, więc mają niewielkie szanse na podjęcie pracy, a zdecydowana większość nie ma kolegów ani koleżanek.

Czas na działania

Młodzież i dorośli z autyzmem i zespołem Aspergera, zwłaszcza ci, którzy są bardziej samodzielni, nie zawsze mogą liczyć na specjalistyczną pomoc. Blisko połowa z tych osób nie otrzymywała w chwili badania żadnego wsparcia, choć 8 na 10 z nich deklarowało, że go potrzebują. „Jedna piąta Polaków wciąż sądzi, że autyzm występuje tylko u dzieci. Tymczasem z autyzmu się nie wyrasta – problemy dzieci stają się problemami dorosłych, tyle że kończy się wsparcie szkoły i specjalistów, a rodzice nie są przecież w stanie znaleźć swojemu dziecku pracy, zapewnić znajomych. Potrzeba systemowych działań i większej świadomości otoczenia, że ta grupa istnieje i ma ogromny, niewykorzystany potencjał” – mówi Mateusz Płatos.

Premiera raportu i konferencja prasowa

Premiera raportu i konferencja prasowa dotycząca sytuacji młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce odbędzie się 29 listopada 2016 roku o godz. 12.00 przy ul. Stawki 5/7 (Wydział Psychologii UW, II piętro, sala 74). Raport będzie dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły