19 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. W ramach tego wydarzenia ponad 700 organizacji pozarządowych z całego świata jednoczy swoje wysiłki, organizując szereg inicjatyw, akcji i kampanii na rzecz zwiększania świadomości społecznej istoty przemocy wobec dzieci. Organizowane inicjatywy mają za zadanie wskazywać rządom poszczególnych krajów oraz społeczeństwom, jak ważnym problemem jest przemoc wobec dzieci i wykorzystywanie seksualne oraz ich profilaktyka.

Choć jeden dzień, w którym media tradycyjne i społecznościowe żyją tematem przemocy wobec dzieci nie jest w stanie zniwelować skali problemu, warto przyłączyć się do akcji, która ma na celu wskazanie niedostatków polityki ochrony dzieci w Polsce. To bardzo istotne zadanie, ponieważ w latach 2003-2010 w Polsce ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocowymi, które były przesłuchiwane w charakterze świadków w swoich sprawach.

Za przemoc uważamy jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub bezczynność jednej osoby (ale też instytucji lub społeczeństwa) wobec drugiej, które narusza jej prawa lub dobra osobiste. Osoba będąca sprawcą przemocy ma wyraźną przewagę (w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej, materialnej czy społecznej) nad ofiarą zmuszając ją do podporządkowania się własnym życzeniom i oczekiwaniom. Sprawdza wyrządza krzywdę nie licząc się z potrzebami i uczuciami ofiary przemocy. Przemoc prowadzi do naruszenia godności i wolności (także seksualnej), powoduje szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, prowadzi do narażenia na niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia. Szkody te nie zawsze pojawiają się w momencie stosowania przemocy i nie zawsze są widoczne – mogą być odroczone w czasie, niedostrzegalne i niewidoczne na pierwszy rzut oka (np. zakłócenie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka). Przemoc jest zjawiskiem, które występuje we wszystkich społeczeństwach, niezależnie od kręgu kulturowego.

 

 

 

 

Źródła:

http://fdds.plFundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Instytut Psychologii i Psychoterapii

Chcesz odpowiedzieć?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

Podobne artykuły